کتاب های الهیات و معارف اسلامی

کتاب های الهیات و معارف اسلامی

شته الهیات و معارف اسلامی از رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاهی در ایران، دانش‌های اساسی و با ابعاد گوناگون دین اسلام است. درس‌های این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می‌شود، در کنکور سراسری، ضریب دروس ادبیات فارسی و عربی ۳ و فلسفه و منطق ۲ می‌باشد.

این رشته در ایران تا مقاطع دکتری تدریس می‌شود.

رشتهٔ الهیات و معارف اسلامی در دوره کارشناسی دارای شش گرایش زیر است:

علوم قرآن و حدیث،
فقه و حقوق اسلامی،
فقه شافعی،
فلسفه و کلام اسلامی
ادیان و عرفان
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی،

هیچ محصولی یافت نشد.

X